جملات پر کاربرد عربی در سفر

0 دقیقه زمان خواندن
جملات پر کاربرد عربی در سفر
یادگیری عربی

مکالمات اولیه

ممنونم، سپاسگزارمشکرا لک، شکرا.خیلی ممنونشکرا جزیلا.خوش آمدیداهلا و سهلالطفارجاء، من فضلکبلهنعمخیر، نهلا، کلاببخشید، معذرت می‌خواهمعفوا، عذراشرمندهانا اسفنمی‌فهملا افهممن عربی صحبت نمی‌کنمأنا لا أتکلم العربیه.من به خوبی عربی صحبت نمی‌کنمأنا لا أتکلم العربیه جیدا.آیا فارسی صحبت می‌کنید؟هل تتکلم اللغه الفارسیه؟لطفا شمرده تر صحبت کنید.یتکلم ببطء، رجاء.اسم شما چیست؟ما اسمک؟حال شما چطور است؟کیف حالک؟ایستگاه مترو کجاست؟أین مترو الانفاق؟رستوران خوب کجاست؟هل هناک معطم جیدا؟تلفن عمومی کجاست؟هل هناک هاتف عمومی هنا؟آیا می توانم به اینترنت وصل شوم؟هل یمکننی الحصول على الإنترنت؟می توانی به من کمک کنی؟هل تستطیع مساعدتی؟

تعارفات

سلامسلامصبح به خیرصباح الخیرعصر به خیرمساء الخیرخوش آمدید، خیر مقدممرحباسلام دوست من!أهلا صدیقی /صدیقتی!دلم برات تنگ شده بود.إشتقت إلیک کثیراچه خبر؟مالجدید؟خبری نیست، سلامتیلا شیء جدیدشب بخیر، شب خوشتصبح/ تصبحین على خیربعدا می بینمتأراک فی مابعدخدا نگهدارمع السلامه

 

راهنمایی

من گمشده‌ام.أضعت طریقی!می‌توانم کمکتان کنم؟هل بإمکانی مساعدتک؟می‌توانی کمکم کنی؟هل بإمکانک مساعدتی؟دستشویی کجاست؟أین أجد (المرحاض/ الصیدلیه)؟مستقیم برو! بعد دست چپ/راست برو!أمشٍ على طول ثم عرّج یمینا/ شمالا!من دنبال ماجد می گردم.أبحث عن ماجدلطفا یک لحظه صبر کنید.لحظه من فضلکگوشی را نگه دارید لطفا.إبقى/ أبقی علی الخط رجاءا!قیمت این چند است؟کم هو ثمنه؟ببخشید…(در ادامه سوال می آید.)من فضلکببخشید…(برای رد شدن از کنار کسی)المعذرهدنبالم بیاتعال معی!
یادگیری عربی

سوالات شخصی

آیا عربی/فارسی بلد هستید؟       هل تتکلم اللغه الفارسیه /العربیه؟
به میزان کم!    قلیلا!
اسم شما چیست؟        ما إسمک؟
اسم من احمد است.      إسمی احمد.
از آشنایی شما خوشوقتم.     متشرف / متشرفه بمعرفتک
نظر لطف شماست!       أنت لطیف! أنتِ لطیفه!
اهل کجا هستید؟من أین أنت؟
من اهل ایران هستم.أنا من ایران
من ایرانی هستم.أنا ایرانی
کجا زندگی می کنید؟أین تسکن؟  أین تسکنین؟
من در ایران زندگی می کنم.أعیش فی ایران
شغل شما چیست؟ما مهنتک؟
من مترجم/بازرگان هستم. أعمل کمترجم/ کرجل أعمال
من عربی دوست دارم.أحب اللغه العربیه
من یک ماه است که عربی می خوانم.أدرس اللغه العربیه منذ شهر
شما چند ساله هستید؟کم هو عمرک؟
من باید بروم.یجب أن اذهب الآنسریع
بر می گردم!سأرجع حالا

توضیح خواستن

معذرت می‌خواهم (نفهمیدم مطلب)عفوا!متاسفم!أسف!اشکالی ندارد.لامشکلهمی‌شود تکرار کنید؟أعد من فضلکمی‌شود شمرده بگویید؟تکلم ببطء من فضلکلطفا بنویسید!أکتبها من فضلک! / أکتبیها من فضلک!من نمی‌فهم!لا أفهممن نمی‌دانم!لآ أعرف!نظری ندارم.لاأدریاین به عربی چه می‌شود؟ما أسمه بالعربیه؟این چیست؟ما هذا؟عربی من خوب نیست.لغتی العربیه لیست کما یجبمن باید تمرین عربی کنم.حتاج ان اتدرب على العربیهنگران نباش!لاتقلق/ لا تقلقی!

کاربردی

خوب/بد/متوسطجید / سیء / عادیبزرگ/کوچککبیر / صغیرامروز/اکنونالیوم / الآنفردا/دیروزغدا / البارحهبله/نهنعم / لابفرمایید! (دادن چیزی به کسی)خد!آیا دوستش داری؟هل أعجبک؟من خیلی دوستش دارم!أعجبنی حقامن گرسنه/تشنه هستم.أنا جائع/ أنا عطشانهنگام صبح/عصر/شبصباحا/ مساءا/ لیلااین/آن، اینجا/آنجاهذا /ذلک. هنا/هناکواقعا!حقا!نگاه کن!أنظر!  أنظری!چه؟ کجا؟ماذا؟ أین؟ساعت چند است؟کم الساعه؟ساعت ۱۰ است. ساعت هفت و نیم عصر است.إنها العاشره. إنها السابعه و النصف مساءااین را بده من!أعطنی هذه!دوستت دارم!أحبکمن مریض هستم.أنا مریض.به دکتر نیاز دارم.أحتاج طبیبا!

03 دی , 1397