• ثبت اطلاعات
  • جزئیات اطلاعات شما
  • انتظار تایید و پرداخت
  • دریافت واچر

جهت رزرو خدمات CIP اطلاعات زیر را وارد نمایید

1 اطلاعات پرواز
فرودگاه مهرآباد ، تهران،ايران

تعرفه خدمات
خدمات
قیمت(ریال)

تابعیت ایرانی
تابعیت خارجی
خدمات CIP
1,950,000
3,880,000
خدمات ویلچر
1,000,000
1,000,000
هرنفر مشایعت کننده
750,000
750,000
خدمات حیوان خانگی
1,000,000
1,000,000

2اطلاعات مسافران
تعداد
مسافر 1
3 استقبال کنندگان مشایعت کنندگان
تعداد
  • برای دریافت خدمات ترانسفر ؛ زمان پرواز شما باید حداقل 4 ساعت با زمان درخواست فاصله داشته باشد
3 اطلاعات رزرو گیرنده
*
*
*
*

هزینه قابل پرداخت : 1,950,000 ریال
ریال