آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5661
کلاس پرواز
Y