کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Y9
شماره پرواز
7072
کلاس پرواز
Y